Chống ẩm

Chống ẩm

 • Bột chống thấm nước phun silicone kỵ nước cho vữa chống thấm

  Bột chống thấm nước phun silicone kỵ nước cho vữa chống thấm

  Bột kỵ nước silicon ADHES® P760 là một silan được đóng gói ở dạng bột và được sản xuất bằng cách sấy phun.Nó cung cấp các đặc tính kỵ nước và chống thấm nước vượt trội trên bề mặt và phần lớn vữa xây dựng gốc xi măng.

  ADHES® P760 được sử dụng trong vữa xi măng, vữa chống thấm, vật liệu mối nối, vữa trám kín,… Dễ dàng trộn trong sản xuất vữa xi măng.Tính kỵ nước liên quan đến lượng phụ gia, có thể điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

  Không làm chậm khả năng thấm ướt sau khi thêm nước, không có tác dụng cuốn theo và làm chậm quá trình thấm.Không ảnh hưởng đến độ cứng bề mặt, cường độ bám dính và cường độ nén.

  Nó cũng hoạt động trong điều kiện kiềm (PH 11-12).