liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

Công ty TNHH Kinh doanh Quốc tế Longou (Thượng Hải)

Địa chỉ

Rm3301, Tòa nhà 1, Số 700 Đường Liquan, Quận Phổ Đà, Thượng Hải, Trung Quốc.

Điện thoại

ĐT: +86 393 6905188
Điện thoại: +86 176 0389 5865

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi