trang về chúng tôi

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

● 2007
Công ty được thành lập bởi ông Hongbin Wang với tên công ty là Shanghai Rongou Chemical Technology Co., Ltd. và bắt đầu kinh doanh xuất khẩu.

lịch sử1

● 2012
Công nhân của chúng tôi đã tăng lên hơn 100 nhân viên.

lịch sử2

● 2013
Tên công ty đã đổi thành Công ty TNHH Kinh doanh Quốc tế Longou (Thượng Hải)

lịch sử3

● 2018
Công ty chúng tôi thành lập công ty chi nhánh Công ty TNHH Phát triển Công nghệ sinh học Puyang Longou.

lịch sử4

● 2020
Chúng tôi bắt đầu xây dựng nhà máy mới sản xuất nhũ tương - HANDOW Chemical.

lịch sử5